Deutsch English
WIPA Präzisions- und Metallbearbeitungs GmbH Kratzkopfstraße 9 D-42369 Wuppertal Phone: +49 (202) 4 66 08 17 Fax: +49 (202) 4 60 32 10

Imprint

WIPA Präzisions- und Metallbearbeitungs GmbH
Kratzkopfstraße 9
D-42369 Wuppertal
Germany
Phone: +49 (202) 4 66 08 17
Fax:     +49 (202) 4 60 32 10
E-Mail:  info@wipa-formenbau.de

Manager: Bayram Kinik

Trade register: HRB 7727, Amtsgericht Wuppertal

VAT-No.: DE 121008735


Webdesign: A+N

Precision tools
Injection moulding tools